Tietoa vesijohtovedestä

 • Luonnontilaisten pohjavesien pH-arvo on yleensä Suomessa lievästi hapan, 6 – 7. Veden pH pyritään kohottamaan niin, ettei se syövyttäisi putkistoja ja vesikalusteita. Hausjärvellä verkostoveden happamuus vaihtelee välillä 7,4 – 8,0.

  AluepH
  Oitti7,4 – 7,8
  Ryttylä7,4 – 7,7
  Hikiä7,6 – 8,0
  Monni7,4 – 7,8
 • Veden kovuus kuvaa veteen liuenneiden kalsium- ja magnesiumsuolojen määrää. Kova vesi, jossa ko. suolojen määrä on suhteellisen suuri aiheuttaa valkoisia saostumia vesikalusteisiin. Toisaalta kalsiumsuolat suojaavat putkistoa osaltaan korroosiota vastaan. Vesi on pehmeää, jos kovuus on alle 5° dH.

  Veden kovuus on käytännössä sen kalkkipitoisuutta. Hausjärven vesi on 0,3 – 1,0 mmol / l . Vesi on siis pehmeää.

  Aluemmol / ldH
  Oitti0,3 – 0,51,7 – 2,8
  Ryttylä0,4 – 0,52,2 – 2,8
  Hikiä0,5 – 0,72,8 – 3,9
  Monni0,5 – 1,02,8 – 5,6

  Taulukko veden kovuuden yksikköjen keskinäisestä vastaavuudesta.

  mmol /lmval / ldHmgCamgCaCO3
  1 mmol / l125,640100
  1 mval / l0,512,82050
  1 dH / l0,180,3617,117,8
  1 mgCa0,0250,050,1412,5
  mgCa CO30,010,020,0560,41
  LuokkaKovuus mmol /lKovuus saks.
  1 (pehmeä)alle 1,3alle 7
  21,3 – 2,57 – 14
  32,5 – 3,814 – 21
  4 (kova)yli 3,8yli 21

Juha Lumppio

Rakennuttajainsinööri

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Taina Kanninen

Toimistosihteeri, vesihuoltolaitos

Keskustie 2-4, 12100 Oitti
Vesi- ja jätevesilaskutus, liittymismaksulaskutus, vesimittarilukemat, liittymäsopimukset (omistajavaihdokset)