Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on osa Hausjärven kunnan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä. Sen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden käytön aiheuttamia haittoja.

Ehkäisevä päihdetyö on kunnan lakisääteistä (523/2015) toimintaa, jonka tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden käytön aiheuttamia haittoja niin päihteiden käyttäjille, heidän läheisilleen kuin yhteiskunnallekin. Työn tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä päihteiden käytöstä ja niihin liittyvistä ilmiöistä sekä edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista päihteisiin liittyvissä asioissa (THL.fi).

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä määrittelee päihteiksi alkoholin, tupakan, huumausaineet ja muut päihtymiseen käytettävät aineet sekä rahapelaamisen. Ehkäisevä päihdetyö on osa Hausjärven kunnan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä.

Ehkäisevällä päihdetyöllä pyritään ehkäisemään päihteiden kysyntää, saatavuutta ja käyttöä ja sen kohteena on koko väestö.

Hausjärven HYTETU-verkoston tarkoitus on edistää Hausjärven hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. HYTETU-verkosto kehittää Hausjärven ehkäisevää päihdeyötä, käsittelee ajankohtaisia asioita, suunnittelee aiheeseen liittyviä tapahtumia, valmistelee ehkäisevän päihdetyön suunnitelman yhdessä yhdyshenkilön kanssa sekä jakaa tietoa ja viestii aktiivisesti ehkäisevään päihdetyöhön liittyvistä asioista.

Hausjärvellä ehkäisevän päihdetyön toimielimenä toimii hyvinvointijaosto ja ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä hyvinvointisuunnittelija. Yhdyshenkilö kuuluu myös seudulliseen ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöiden verkostoon, jossa käsitellään Riihimäen seudun (Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi) ehkäisevän päihdetyön asioita ja toteutetaan seudullinen päihdekysely tasaisin väliajoin.