Strategia

Hausjärvi – täällä jokaisella on mahdollisuus luoda itselleen hyvä elämä!

 

Hausjärven kuntastrategian päivitys on tehty johtoryhmän työpajojen yhteydessä. Strategiaa on myös työstetty kunnanvaltuuston seminaareissa syksyllä 2021 ja keväällä 2022. Lisäksi strategiakysely kuntalaisille on tehty lokakuussa 2021 ja henkilöstön näkemyksiä strategiaan on saatu työhyvinvointikyselyssä syksyllä 2021. Lisäksi valtuustoryhmille on esitetty kysely kesän 2022 aikana. Lautakunnat ovat käsitelleet kuntastrategiaa.

Nyt valmiina oleva kuntastrategia perustuu Kuntalain 37 §:n mukaisesti arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien hoitamiseen.

Kuntastrategian toteutumista arvioidaan vuosittain osana tilinpäätöstä.