Eduskuntavaalit 2023

Tälle sivulle kootaan tietoa eduskuntavaaleista 2023.
 • Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

 • Vaalilain (714/1998) 5 §:n mukaan eduskuntavaaleja varten maa on jaettu maakuntajaon pohjalta vaalipiireihin.

  Hausjärveläiset kuuluvat Hämeen vaalipiiriin.

  Hämeen vaalipiiriin kuuluvat Asikkalan, Forssan, Hartolan, Hattulan, Hausjärven, Heinolan, Hollolan, Humppilan, Hämeenlinnan, Iitin, Janakkalan, Jokioisten, Kärkölän, Lahden, Lopen, Orimattilan, Padasjoen, Riihimäen, Sysmän, Tammelan sekä Ypäjän kunnat.

 • Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023.

  Muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

  vaalipiirien kansanedustajapaikkamäärien vahvistuminen: maanantai 31.10.2022
  äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): perjantai 10.2.2023
  ehdokashakemusten jättöpäivä vaalipiirilautakunnille: viimeistään tiistaina 21.2.2023 ennen klo 16
  ehdokasasettelun vahvistaminen vaalipiirilautakunnissa: torstai 2.3.2023
  äänioikeusrekisteri lainvoimainen: tiistai 21.3.2023
  kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: tiistai 21.3.2023 klo 16
  ennakkoäänestys kotimaassa: 22. – 28.3.2023
  ennakkoäänestys ulkomailla: 22. – 25.3.2023
  tulosten vahvistaminen: keskiviikko 5.4.2023.

 • Ennakkoäänestysajanjakso on 22.-28.3.2023. Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

  Hausjärven kunnan alueella yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat seuraavat:

  Kunnanvirasto
  (Keskustie 2-4, 12100 Oitti)
  ke-pe 22.-24.3.2023 klo 12.00-18.00
  la-su 25.-26.3.2023 klo 10.00-14.00
  ma-ti 27.-28.3.2023 klo 12.00-18.00

  Ryttylän koulu
  (Pajatie 1-3, 12310 Ryttylä)
  ma-ti 27.-28.3.2023 klo 14.00-18.00

  Kirjastoauto
  ke 22.3.2023 klo 13.00-14.00 Hausjärven Lukio (Lukiotie 7, Oitti)
  ke 22.3.2023 klo 15.00-17.00 Kirkonkylä, Kirkon parkkialue (Alitie, Oitti)
  ke 22.3.2023 klo 18.00-20.00 Eskon koulun linja-autopysäkki (Hikiäntie 223, Hikiä)
  to 23.3.2023 klo 15.00-17.00 Kuru, Maisalan seuratalo (Kuruntie 483, Hikiä)
  to 23.3.2023 klo 18.00-20.00 Vantaa/Erkylä, Suonummen maja (Erkyläntie 399, Riihimäki)
  pe 24.3.2023 klo 15.00-17.00 Puujaa, Lahtisen vahavalimo (Puujaanlenkki 420, Oitti)
  pe 24.3.2023 klo 18.00-20.00 Kara, Karan koulu (Hausjärventie 1881, Turkhauta)
  ma 27.3.2023 klo 15.00-17.00 Monni, Karpalotien ja Rahkosentien risteys (Karpalotie)
  ma 27.3.2023 klo 18.00-20.00 Monni, Päivähoito Satumaa (Monninlinja 202, Hyvinkää)
  ti 28.3.2023 klo 15.00-17.00 Haminankylä, Mommilan kyläpuoti (Kordelinintie 64, Hietoinen)
  ti 28.3.2023 klo 18.00-20.00 Mommila, Mommilan seisake (Mommilanraitti)

 • Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Äänestysaika on varsinaisena vaalipäivänä klo 9-20.

  001 Hikiä Eskon koulu, Hikiäntie 223, Hikiä
  002 Monni Monnin koulu, Rajalantie 140, Monni
  003 Oitti Kunnanvirasto, Keskustie 2-4, Oitti
  004 Ryttylä Ryttylän koulu, Pajatie 1-3, Ryttylä

  Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle lähetettyyn ilmoituskorttiin.

  Posti jakaa äänioikeutetuille Digi- ja väestötietoviraston ilmoituksen, johon on merkitty kunkin oma äänestysalue. Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöön Suomi-fi -viestit, ilmoitus toimitetaan vain sähköisesti Viestit-palveluun.

 • Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen ilmoittautuessaan äänestyspaikassa esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Jos äänestäjällä ei ole muuta virallista henkilötodistusta, voi äänestäjä hakea poliisilta maksutonta väliaikaista henkilökorttia.

 • Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

  Kotiäänestys toimitetaan ajanjaksolla 22.-28.3.2023. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan Hausjärven kunnan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 klo 16.00.

  Kirjalliset ilmoitukset lähetetään osoitteeseen Hausjärven kunnan keskusvaalilautakunta, Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

  Puhelimitse ilmoittautuminen tehdään kunnanviraston palvelupisteeseen puh. 019 7586505 ma-pe klo 9.00-15.00 alkaen 13.3.2023. Ilmoituksen äänestäjän puolesta voi tehdä hänen valitsemansa henkilö. Ilmoittautuminen voidaan tehdä vapaamuotoisesti tai käyttämällä keskusvaalilautakunnalta saatavaa lomaketta. Kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona ilmoitetaan puhelimitse asianomaiselle tai hänen edustajalleen.

 • Vaalimainoskehikot asetetaan Oitin, Ryttylän, Hikiän ja Monnin taajamiin. Vaalimainospaikat määräytyvät samassa järjestyksessä kuin yhdistelmässä oleva järjestys. Kunnan vaalimainospaikat ovat maksuttomia.

  Vaalimainoksia ei saa asettaa kunnan alueella siten, että ne aiheuttavat haittaa liikenteelle. Erityisesti tulee huomioida liikennemerkkien havainnoitavuus, liikenneturvallisuus ja näkyvyys risteysalueilla. Liikenneturvallisuuden osalta asiaa valvoo poliisi. Vaalimainoksen kiinnittäminen muuhun kuin omistamaansa kohteeseen on saatava maanomistajan lupa.

  Vaalimainoskehikot poistetaan vaaleja seuraavan viikon loppuun mennessä.

  Mainostelineisiin liittyvistä asioista lisätietoja antaa aluemestari Jukka Heikkilä puh. 019 758 6816 tai jukka.heikkila@hausjarvi.fi.