Turvallisuussuunnitelma

Hausjärven kunnan johtoryhmä on käynnistänyt turvallisuussuunnitelman valmistelun Hausjärven kunnassa.

Turvallisuussuunnitelman valmisteluun liittyen vuoden 2023 aikana tullaan toteuttamaan turvallisuuskysely kuntalaisille.

Suunnitelman tekemisessä hyödynnetään TUOVI-portaalia, jossa Hausjärvi toimii pilottikuntana. TUOVI on tiedonjako- ja yhteistyöalusta kaikille turvallisuuden parissa toimiville. Lisätietoja TUOVI:sta (avautuu uuteen välilehteen):