Työllisyyspalvelut

Työllisyyden hoito sisältää:

 • työnhaun valmiuksien (osaaminen, taidot, toiveet) kartoittamisen
 • tuen ja ohjauksen työhakuun
 • erilaisia polkuja työelämään kuten avoimet työmarkkinat, palkkatuettu työ, työkokeilu, oppisopimus ja koulutus
 • työkyvyn kartoittamisen työttömien terveystarkastuksen, kuntoutuksen ja eläkeselvittelyjen avulla

Toteutamme kunnan työllisyyden hoitoa yhteistyössä TE-palvelujen, Kelan, Hyria säätiön, yhdistyksien ja yrittäjien kanssa.

 • TYP on kunnan, TE-toimiston ja Kelan muodostama asiantuntija- ja palveluverkosto. Toimimme kaikissa Kanta-Hämeen kunnissa.

  Tavoitteena on löytää yksilöllinen ratkaisu työllistymisen edistämiseksi:

  • työllistyminen
  • koulutus
  • kuntoutus
  • eläkeselvittelyt

  TYP-palvelut ovat työnhakijoille, joiden työttömyys on pitkittynyt ja jotka hyötyvät monialaisesta tuesta työllistymisen edistämiseksi.

  TE-toimisto, kunta ja Kela arvioivat, onko työttömällä monialaisen yhteispalvelun tarve kun työtön on:

  • saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella
  • täyttänyt 25 vuotta ja ollut työttömänä yhtäjaksoisesti 12 kuukautta
  • alle 25-vuotias ja ollut työttömänä yhtäjaksoisesti 6 kuukautta
 • Tarkoitettu heille, jotka esimerkiksi:

  • ovat vailla ammatillista koulutusta
  • suunnittelevat alan tai ammatin vaihtoa
  • haluavat kokeilla, onko jokin ala sopiva
  • haluavat selvittää, onko oma osaaminen ajan tasalla

  Työkokeilun järjestäjänä voi olla:

  • yritys tai yksityinen elinkeinonharjoittaja
  • yhteisö (kunta tai yhdistys) tai säätiö
  • valtion virasto
  • työpaja

  Yksityishenkilö ei voi toimia työkokeilun järjestäjänä.

  Työkokeilussa:

  • ei makseta palkkaa
  • maksetaan työmarkkinatuen lisäksi kulukorvaus 9 euroa/toimintapäivä
  • työ- ja elinkeinoministeriö on vakuuttanut työkokeiluun osallistuvat
  • tehdään avustettuna työpaikalla yleisesti tehtäviä töitä
  • järjestäjä vastaa työpaikalla ohjauksesta ja valvonnasta
  • työnantaja on velvollinen antamaan työkokeilusta kirjallisen palautteen

  Työkokeilusopimus:

  • tehdään yhdessä Te-toimiston, työkokeilupaikan ja työkokeiluun osallistuvan kesken
  • tehdään vähintään yhden kuukauden ajalle
  • voi olla samalle työnantajalle enintään kuusi kuukautta
  • voi olla enintään viitenä päivänä viikossa, 4-8 tuntia/päivä
  • on normaali työsuhde
  • maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa

  Palkkatuki voidaan myöntää, jos:

  • se auttaa työllistymistä
  • siitä on sovittu työllistymissuunnitelmassa
  • kyseessä on työtön työnhakija
  • hakijan työnhaku on voimassa
  • työnantaja ja työsuhde täyttävät palkkatuen myöntämiseen vaadittavat edellytykset

  Kunnan palkkatukityöllistämisen kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet työnhakijat. Työtehtävät ovat pääosin avustavia tehtäviä. Palkkatuettua työtä edeltää yleensä työkokeilu soveltuvuuden arvioimiseksi.

 • Hyria säätiö edistää työllistymistä ja ehkäisee syrjäytymistä. Palvelumuotoja ovat etsivä nuorisotyö, Ohjaamo-toiminta, työpajatoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työhönvalmennus. Linkistä pääset Hyrian verkkosivuille www.hyria.fi

  Hyria säätiön Hausjärven yksikkö sijaitsee Oitin keskustassa. Yksikkö tarjoaa työkokeilupaikkoja ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä nuorille että aikuisille. Yksikössä toimii myös KIKE Kierrätysmyymälä, jossa voi harjaantua monipuolisissa myynnin ja asiakaspalvelun työtehtävissä. Hyria säätiö tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa ja tarjoaa palvelua mm. rekrytointiin, työkokeiluun ja palkkatukityöhön liittyvissä asioissa.

  KIKE Kierrätysmyymälän työtehtävät liittyvät asiakaspalveluun, myyntityöhön, kassapalveluihin, hinnoitteluun ja tavaran esille panoihin. Kierrätysmyymälä tekee lisäksi tilauksesta työkeikkoja valmentautujien osaamisen ja henkilökohtaisten tavoitteiden mukaan. KIKE:stä voi tiedustella työvoimaa mm. muuttoavuksi, piha-alueiden hoitotöihin sekä pieniin korjaus- ja asennustöihin.

  Hyria säätiöllä Hausjärvellä pääset tekemään monipuolisia työtehtäviä omien taitojesi, kykyjesi ja kiinnostuksen kohteidesi mukaan. Hyria säätiö auttaa sinua määrittämään henkilökohtaiset tavoitteesi ja löytämään oman polkusi yksilöohjauksen ja työhönvalmennuksen avulla. Arkeen kuuluvat myös työhyvinvointia tukeva toiminta, ryhmävalmennukset sekä vierailut erilaisissa työ- ja toimintapaikoissa.

 • ”Kuntouttavalla työtoiminnalla tarkoitetaan kunnan järjestämää toimintaa, jonka tarkoitus on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle” (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001, 2§).

  • Hausjärven kunta järjestää kuntouttavaa työtoimintaa ryhmämuotoisena sekä työpainotteisena toimintana tai ostopalveluna Hyria säätiöllä Oitissa.
  • Kuntouttavasta työtoiminnasta sovitaan yhdessä asiakkaan, Te-toimiston ja kunnan sosiaalitoimen kanssa ja se kirjataan aktivointisuunnitelmaan tai monialaiseen työllistymissuunnitelmaan.
  • Kuntouttavasta työtoiminnasta ei makseta palkkaa, vaan toimintaan osallistuva on oikeutettu Kelan työmarkkinatukeen, jonka lisäksi maksetaan kulukorvausta 9 euroa toimintapäivältä ja korvataan mahdolliset matkakustannukset.
  • Kuntouttavan työtoiminnan sopimus tehdään vähintään 3 kuukauden ajalle ja toimintaan voi osallistua 1 – 4 päivää viikossa, 4 – 6 tuntia päivässä.
  • Kuntouttavan työtoiminnan ryhmät kokoontuvat Oitissa ja Ryttylässä.
  • Työpainotteinen kuntouttavan työtoiminnan ryhmä kokoontuu Oitissa Paavolan talossa sekä Hyria säätiön Oitin toimipisteessä.