Tukea ennen tutkimuksia

Takkuaako arki? Näkyvätkö keskittymisen haasteet teidän perheessänne?

Kiireinen ja epäsäännöllinen arki kuormittavat lasta. Kuormitusta kertyy päiväkodin ja koulun sosiaalisista tilanteista, harrastuksista sekä mukavista yllätyksistä ja muutosten tuomasta pettymyksestä. Lapsen kuormittuminen näkyy usein tarkkaavuuden haasteena eli lapsen on vaikea keskittyä rauhallisiin tai keskittymistä vaativiin tehtäviin. Kuormittuminen näkyy myös riehakkaana ja impulsiivisena käyttäytymisenä, jota on vaikea hallita ja saada lasta rauhoittumaan, tai tunnesäätelyn haasteena ja kiukutteluna.

Lapsen oireillessa vanhemman on tärkeää varmistaa, että lapsi

–          saa riittävästi unta ja liikuntaa joka päivä

–          syö säännöllisesti ja riittävästi

–          on digilaitteilla mahdollisimman vähän

–          arjen ennakoinnin välineet ovat käytössä

–          kuormittavat tekijät lapsen arjesta on minimoitu

Jos kaikki yllä olevat asiat ovat kunnossa ja silti arjen haasteet ovat suuria, on perheen ensin hyvä olla yhteydessä päiväkotiin/opettajaan, jotta selviää, miten siellä sujuu. Jos tilanne päiväkodissa/ koulussa on samalla tavalla haastavaa, otetaan jäsentämisen ja ennakoinnin välineet myös tässä toimintaympäristössä käyttöön. Jos tilanne pysyy edelleen haastavana, voivat vanhemmat olla yhteydessä neuvolaan/kouluterveydenhuoltoon lisäselvittelyä varten.

On hyvä huomioida, että jos kodin ja päiväkodin/koulun arjen jäsentäminen ja lapsen terveystottumukset eivät ole kunnossa, lapsen keskittymisen ja tarkkaavuuden haasteita on mahdotonta tutkia luotettavasti. Aina lapsen asioiden kuntoon saaminen ei onnistu perheen omin keinoin, ja silloin tulee pyytää apua lapsiperheiden ohjaus- ja neuvontapisteessä, p. 03 629 6565 / https://omahame.fi/lapsiperheidenpalveluohjaus_ja_neuvonta

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat koonneet vinkkejä arjen jäsentämiseksi ja kuormitustekijöiden pienentämiseksi. Jaamme vinkkejä kevään aikana sosiaalisessa mediassa kuten Instagram tilillä @omahameenperhekeskus.

Suositukset nettilinkeistä

Tietoa ja tulostettavaa materiaalia arjen jäsentämiseen www.omahame.fi/arjen-kesytys-lapsiperheille

Lapsen myönteisen tukemisen vinkit https://adhd-liitto.fi/adhd-julkaisut/arki-toimimaan-vinkkeja-lapsen-myonteiseen-tukemiseen/

Ohjeita ADHD-oireisen lapsen tai nuoren ohjaamisesta https://www.kaypahoito.fi/nix01783

Lapsen unitaitojen tukipolku https://palvelupolku.khshp.fi/unihairioisen-lapsen-polku/

Mielenterveystalon kattavat omahoito-ohjelmat https://www.mielenterveystalo.fi/fi/lapset