Oppilashuolto

Oppilashuollon tavoitteena on tukea oppilaan ja kouluyhteisön hyvinvointia koulussa. Siihen osallistuvat kaikki koulussa työskentelevät aikuiset. Oppilashuoltotyötä tehdään ohjaamalla ja tukemalla oppilasta arjessa sekä auttamalla mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Oppilashuoltotyöryhmä

Oppilashuoltotyöryhmä on koululla kokoontuva moniammatillinen työryhmä. Huoltajalla on oikeus osallistua oppilashuoltoryhmän kokouksiin. Huoltajia tiedotetaan oppilaan asioiden käsittelystä etukäteen.

Oppilashuoltoryhmän koolle kutsujana toimii koulun rehtori. Oppilashuoltoryhmän kokoonpano vaihtelee käsiteltävän asian tarpeiden mukaan. Asian käsittelyn aikana paikalla olevat tiedotetaan huoltajalle ennakolta.

Ryhmässä kehitetään ja koordinoidaan koulussa tehtävää oppilashuoltoa oppilas-, luokka- ja koulutasolla.

Hausjärvellä ryhmä kokoontuu jokaisella koululla kuukausittain tai useammin tarpeen vaatiessa.

Koulukuraattori

Oppilaat, vanhemmat ja opettajat saavat halutessaan koulukuraattorilta keskusteluapua. Ongelmat voivat liittyä oppilaan kehitykseen, koulunkäyntiin tai vapaa-aikaan.

Apua etsitään yhteistyössä vanhempien ja koulun kanssa. Tarvittaessa yhteistyötä voidaan laajentaa muualle, esim. perheneuvolaan.

Kuraattorin tapaamisia voivat toivoa vanhemmat, oppilas itse tai opettaja. Kuraattori myös kiertää säännöllisesti kaikilla kouluilla.

Sinikka Heinonen

Koulukuraattori (Eskon, Monnin, Ryttylän koulut)

Irene Piipponen

Koulukuraattori (Oitin koulu, yläkoulu)

Koulupsykologi

Koulupsykologille ohjataan oppilaita tarvittaessa koulujen oppilashuoltoryhmän kautta.