Oppilashuolto

Oppilashuollon palvelut siirtyivät vuoden 2023 alussa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen eli Oma Hämeen vastuulle. Henkilökunnan ja palveluiden puhelinnumerot eivät ole muuttuneet. Sähköpostiosoitteet ovat nyt muotoa etunimi.sukunimi@omahame.fi 1.1.2023 alkaen.

Oppilashuollon tavoitteena on tukea oppilaan ja kouluyhteisön hyvinvointia koulussa. Siihen osallistuvat kaikki koulussa työskentelevät aikuiset.

Oppilashuoltotyötä tehdään ohjaamalla ja tukemalla oppilasta arjessa sekä auttamalla mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Oppilashuoltotyöryhmä

Oppilashuoltotyöryhmä on koululla kokoontuva moniammatillinen työryhmä. Huoltajalla on oikeus osallistua oppilashuoltoryhmän kokouksiin. Huoltajia tiedotetaan oppilaan asioiden käsittelystä etukäteen.

Oppilashuoltoryhmän koolle kutsujana toimii koulun rehtori. Oppilashuoltoryhmän kokoonpano vaihtelee käsiteltävän asian tarpeiden mukaan. Asian käsittelyn aikana paikalla olevat tiedotetaan huoltajalle ennakolta.

Ryhmässä kehitetään ja koordinoidaan koulussa tehtävää oppilashuoltoa oppilas-, luokka- ja koulutasolla.

Hausjärvellä ryhmä kokoontuu jokaisella koululla kuukausittain tai useammin tarpeen vaatiessa.

Koulukuraattori

Oppilaat, vanhemmat ja opettajat saavat halutessaan koulukuraattorilta keskusteluapua. Ongelmat voivat liittyä oppilaan kehitykseen, koulunkäyntiin tai vapaa-aikaan.

Apua etsitään yhteistyössä vanhempien ja koulun kanssa. Tarvittaessa yhteistyötä voidaan laajentaa muualle, esim. perheneuvolaan.

Kuraattorin tapaamisia voivat toivoa vanhemmat, oppilas itse tai opettaja. Kuraattori myös kiertää säännöllisesti kaikilla kouluilla.

Senni Lindholm (Oitin koulu, yläaste)
Koulukuraattori
040 330 6712
senni.lindholm@hausjarvi.fi

 

 

Sinikka Heinonen

Koulukuraattori (Eskon, Monnin, Ryttylän koulut)

Koulupsykologi

Koulupsykologille ohjataan oppilaita tarvittaessa koulujen oppilashuoltoryhmän kautta.

 

Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Oma Häme, on 1.1.2023 alkaen oppilas- ja opiskeluhuollon koulu- ja
opiskeluterveydenhoitajien sekä kuraattorien ja psykologien työnantaja. Samalla vastuu oppilas- ja
opiskeluhuollon palveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kaupungeilta hyvinvointialueelle.
Hyvinvointialue tekee yhteistyötä opetuksen järjestäjien eli kuntien kanssa palveluiden
järjestämiseen liittyen.

Oppilas- ja opiskeluhuoltopalveluihin ei tule vastuun siirtymisen vuoksi muutoksia, vaan ne
järjestetään vuoden 2023 alusta alkaen edelleen lähipalveluna oppilaitoksessa tai oppilaitoksen
välittömässä läheisyydessä. Toisen asteen opiskeluterveydenhuollon palveluja voidaan järjestää myös
keskitetysti opiskeluterveydenhuollon toimipisteessä.

Lapsenne ja nuorenne voi käydä edelleen asioimassa tarpeen mukaan omassa lähikoulussaan oppilas- ja
opiskeluhuollon terveydenhoitajan, kuraattorin ja psykologin luona, kuten tähänkin asti.

Mikäli teillä herää kysymyksiä oppilas- ja opiskeluhuollon palveluihin liittyen, pyydämme
ystävällisesti ottamaan yhteyttä palveluista vastaaviin lähijohtajiin ja päällikköön.

 

Hyvää joulua ja Onnea vuodelle 2023! Ystävällisin terveisin,

Sari Tuomivaara Jaana
Ahtonen-Huuskonen

päällikkö, nuorten palvelut ja opiskeluhuolto lähijohtaja, kuraattori- ja
psykologipalvelut

+358 50 382 4627 +358 40 515
6788 sari.tuomivaara@hameenlinna.fi
jaana.ahtonen-huuskonen@riihimaki.fi

Veera Nurmo-Jousmäki Kaisa Pulakka

lähijohtaja, kouluterveydenhuolto lähijohtaja,
opiskeluterveydenhuolto

+358 50 366 0422 +358 40 630
4180 veera.nurmo-jousmaki@riihimaki.fi
kaisa.pulakka@fshky.fi

Sähköpostiosoitteet 1.1.2023 alkaen muotoa etunimi.sukunimi(at)omahame.fi