Oppilashuolto

Oppilashuollon palvelut siirtyivät vuoden 2023 alussa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen eli Oma Hämeen vastuulle. Sähköpostiosoitteet ovat nyt muotoa etunimi.sukunimi@omahame.fi 1.1.2023 alkaen.

Oppilashuollon tavoitteena on tukea oppilaan ja kouluyhteisön hyvinvointia koulussa. Siihen osallistuvat kaikki koulussa työskentelevät aikuiset.

Oppilashuoltotyötä tehdään ohjaamalla ja tukemalla oppilasta arjessa sekä auttamalla mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Oppilashuoltotyöryhmä

Oppilashuoltotyöryhmä on koululla kokoontuva moniammatillinen työryhmä. Huoltajalla on oikeus osallistua oppilashuoltoryhmän kokouksiin. Huoltajia tiedotetaan oppilaan asioiden käsittelystä etukäteen.

Oppilashuoltoryhmän koolle kutsujana toimii koulun rehtori. Oppilashuoltoryhmän kokoonpano vaihtelee käsiteltävän asian tarpeiden mukaan. Asian käsittelyn aikana paikalla olevat tiedotetaan huoltajalle ennakolta.

Ryhmässä kehitetään ja koordinoidaan koulussa tehtävää oppilashuoltoa oppilas-, luokka- ja koulutasolla.

Hausjärvellä ryhmä kokoontuu jokaisella koululla kuukausittain tai useammin tarpeen vaatiessa.

Koulukuraattori

Oppilaat, vanhemmat ja opettajat saavat halutessaan koulukuraattorilta keskusteluapua. Ongelmat voivat liittyä oppilaan kehitykseen, koulunkäyntiin tai vapaa-aikaan.

Apua etsitään yhteistyössä vanhempien ja koulun kanssa. Tarvittaessa yhteistyötä voidaan laajentaa muualle, esim. perheneuvolaan.

Kuraattorin tapaamisia voivat toivoa vanhemmat, oppilas itse tai opettaja. Kuraattori myös kiertää säännöllisesti kaikilla kouluilla.

 

 

Sinikka Heinonen

Koulukuraattori (Eskon koulu tiistaisin-keskiviikkoisin, Ryttylän koulu torstaisin)

Ari Alajoki

Koulukuraattori (Oitin koulu, yläkoulu)

Koulupsykologi

Psykologi on perehtynyt lapsen ja nuoren kehitykseen, psyykkiseen ja sosioemotionaaliseen hyvinvointiin sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin. Psykologi pyrkii edistämään oppilaan hyvinvointia ja koulunkäynnin sujumista siten, että mahdolliset oppimisvaikeudet ja muut kehityksen ja hyvinvoinnin riskitekijät sekä tuen tarpeet tunnistetaan ja ne huomioidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Psykologin työ voi ulottua yksittäisen oppilaan tapaamisesta ja hänen tilanteensa selvittelemisestä koko koulun toimintakulttuurin suunnitteluun osallistumiseen. Keskustelut psykologin kanssa ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä oppilas itse, vanhemmat, opettaja tai joku muu lapsen asioista vastaava taho huoltajien luvalla.

Koulupsykologit tavoittaa myös Wilman kautta.

Satu Valkas

Koulupsykologi (Ryttylän koulu, yläkoulu)

Sanna Autio

Koulupsykologi (Eskon, Monnin, Oitin koulut)