Ely-keskuksen ilmoitus kuulutuksesta

18.12.2023

Hämeen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana.