Kaaritie-Vaahteratie asemakaavaehdotus nähtäville

10.6.2024 Kaavoitus

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA

ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ, OITTI

Hausjärven kunnanhallitus on 27.5.2024 § 122 päättänyt asettaa MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti Oitin taajaman asemakaavan, Kaaritie-Vaahteratien asemakaavamuutosehdotuksen julkisesti nähtäville. Asemakaavan muutos koskee Oitin kylän korttelia 112, osaa korttelia 104, sekä niihin liittyviä liikenne-, puisto-, tori- ja katualueita.

Ehdotusaineistot ovat julkisesti nähtävillä 11.6. ‐ 26.8.2024 Hausjärven kunnanvirastolla ja viraston sulkuaikana 20.6.-2.8.2024 Oitin kirjastossa. Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavanlaadinnan ajan. Lisäksi aineistot ovat nähtävillä kunnan kotisivuilla Hausjarvi.fi. Ehdotusta koskevat kirjalliset muistutukset tulee osoittaa nähtävillä olon aikana Hausjärven kuntaan osoitteeseen Kaavoitus ja maankäyttö, Keskustie 2‐4, 12100 Oitti tai sähköpostilla kaavoitus@hausjarvi.fi.

Lisätiedot kaavoittaja Pekka Säteri p. 019 758 6560

9.6.2024
HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS