Pajatien eteläpään asemakaava lainvoimainen

3.6.2024 Kaavoitus

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA
ASEMAKAAVA LAINVOIMAINEN

Hausjärven kunnanvaltuuston 8.4.2023 § 16 hyväksymä Pajatien eteläpään asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Asemakaavan muutoksella muodostuu osa Ryttylän kylän korttelin 38 tontista 1, korttelin 38 tontit 2-4 sekä niihin liittyvät puisto-, katu- ja vesialueet.

2.6.2024
HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS