Ranta-asemakaavaehdotus nähtävillä

15.2.2023 Kaavoitus ranta-asemakaavaehdotus

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA
RANTA-ASEMAKAAVAN EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ

MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville Puujoen puutarhakylän ranta-asemakaavaehdotus, joka koskee tiloja 86-418-3-468, 86-418-3-467, 86-418-3-443, 86-418-3-474, 86-410-6-34, 86-418-1-82, 86-418-3-434, 86-418-17-0, 86-895-2-1. Kaavoitettava alue sijoittuu Puujoen rantaan Torholan kylässä ja tavoitteena on osittain kumota ranta-asemakaavaa.

Kunnanhallitus on hyväksynyt 30.1.2023 § 17 vastineet valmisteluvaiheen palautteesta ja päättänyt asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. Ehdotusaineistot ovat julkisesti nähtävillä 15.2.‐17.3.2023 Hausjärven kunnanvirastolla. Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavanlaadinnan ajan. Lisäksi aineistoa on nähtävillä Oitin kirjastossa sekä kunnan kotisivuilla Hausjarvi.fi.

Ehdotusta koskevat muistutukset tulee osoittaa kirjallisesti nähtävillä olon aikana Hausjärven kuntaan osoitteeseen Kaavoitus ja maankäyttö, Keskustie 2‐4, 12100 Oitti tai sähköpostilla kaavoitus@hausjarvi.fi.

Lisätiedot; kaavoittaja Pekka Säteri, p. 019 758 6560 ja kaavan laatija PlanDisain Oy Markus Hytönen, p. 040 721 7527

15.2.2023
HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS

Lue myös