Kesätyöseteli 2024

19.2.2024 Yrittäjät Työllisyyspalvelut

Hausjärven kunta myöntää hakemusten perusteella kesätyöllistämistukea vuonna 2024 Hausjärvellä toimiville yrityksille ja yhdistyksille, jotka työllistävät vuonna 2001-2008 syntyneen hausjärveläisen nuoren vähintään 3 viikon ajaksi. Työllistämisjakso on 15.5.-31.8.2024.

Yhdellä yrittäjällä tai yhdistyksellä on mahdollisuus saada tukea enintään kolmen hausjärveläisen nuoren työllistämiseen. Oman perheenjäsenen työllistämiseen tukea ei myönnetä. Tuki on harkinnanvaraista ja päätökset tuen saajista tekee kunnanjohtaja.

Tuen saanti edellyttää, että työnantaja maksaa vähintään alalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jos työehtosopimusta ei ole, vähintään 1399 euroa kuukaudessa kokoaikatyöstä. Lisäksi työnantajan on huolehdittava lakisääteisistä eläke- ja sosiaalivakuutusmaksuista.

Tuen suuruus on 400 euroa / nuori. Maksettava tuki voi kuitenkin olla korkeintaan 50% työnantajan palkkauskustannuksista ilman sivukuluja.

 

Lomake on palautettava viimeistään 29.4.2024 osoitteella:
Hausjärven kunta / työllisyyskoordinaattori
Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Päätökset tuen saajista tehdään 15.5.2024 mennessä.

Vapaamuotoinen maksatusanomus palkka- ja työtodistuksineen on jätettävä viimeistään 27.10.2024 osoitteella:

Hausjärven kunta / työllisyyskoordinaattori
Keskustie 2-4, 12100 Oitti
TAI sähköpostitse: heidi.sihvonen@hausjarvi.fi

Tämän jälkeen tulleita maksatushakemuksia ei hyväksytä.

Heidi Sihvonen

Työllisyyskoordinaattori

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Lue myös