Yhdistysten toiminta-avustukset haettavissa

8.1.2024 Liikunta

Nuorisojärjestöjen ja liikuntatoimintaa järjestävien yhdistysten toiminta-avustukset ovat haettavissa 28.1.2024 mennessä.

Hyvinvointijaosto tukee nuorisojärjestöjä ja liikuntaa järjestäviä yhdistyksiä vuosittain talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Avustusta myönnetään paikalliseen, kuntalaisille järjestettyyn liikuntatoimintaan ja nuorisotyöhön. Avustuksen tarkoituksena on tukea toimintaa tai tapahtumaa ja edistää harrastusmahdollisuuksia ja hyvinvointia.

Liikuntaa järjestävien yhdistysten avustuksissa painotetaan lapsille ja nuorille suunnattua ohjattua toimintaa, aikuisten terveysliikuntaa, erityisryhmien liikuntaa sekä toimintojen suunnitelmallisuutta, säännöllisyyttä ja laajuutta. Avustusta voi hakea myös kertaluonteiseen tapahtumaan, koulutukseen tai toiminnan kannalta oleellisiin hankintoihin. Hakijan tulee olla Hausjärvelle rekisteröity yhdistys ja se voi olla muu kuin urheiluseura.

Nuorisojärjestöä tuettaessa toiminnan tulee kohdistua alle 29 -vuotiaisiin hausjärveläisiin lapsiin ja nuoriin. Avustuksissa painotetaan toimintojen suunnitelmallisuutta, säännöllisyyttä ja laajuutta. Avustusta voi hakea myös kertaluonteiseen tapahtumaan, koulutukseen tai toiminnan kannalta oleellisiin hankintoihin. Hakijan tulee olla Hausjärvelle rekisteröity yhdistys.

Linkki hakulomakkeisiin:

https://www.hausjarvi.fi/hyvinvointi-ja-terveys/liikunta/avustukset-sstipendit-ja-tunnustukset/

Lue myös