Eteläkaaren pohjoispään asemakaavamuutos, Ryttylä

Asemakaavamuutos koskee korttelia 289 ja tavoitteena on osoittaa pientalorakentamista koulun läheisyyteen.

Suunnittelualueen rajaus