Kuulojan itäisen teollisuusalueen asemakaava

Kuulojan itäisen teollisuusalueen asemakaava on yksityisen maanomistajan hanke. Asemakaavan tavoitteena on osoittaa laajennus olemassa olevaan teollisuusalueeseen huomioiden Riihimäen itäisen ohikulkutien ja eritasoliittymän vaatima tilantarve.

Suunnittelualueen rajaus