Monnin eteläosan yritysalueen ja pääkadun asemakaava ja Rajakorventien asemakaavamuutos

Asemakaavan tavoitteena on osoittaa Monniin tulevia rakentamistarpeita varten uusia asuin-/yritystontteja, ratkaista Monnin eteläisen pääkadun linjaus ja yritysalueen sisäiset katuyhteydet päätielle.

Suunnittelualueen rajaus

  • Hausjärven kunnanhallitus on päätöksellään 5.11.2019 / § 223 asettanut asemakaavan luonnoksen julkisesti nähtäville.

  • Hausjärven kunnanhallitus on päätöksellään 11.6.2019 / § 136 käynnistänyt Monnin yritysalueen ja pääkadun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.