Monnin eteläosan yritysalueen ja pääkadun asemakaava ja Rajakorventien asemakaavamuutos

Asemakaavan tavoitteena on osoittaa Monniin tulevia rakentamistarpeita varten uusia asuin-/yritystontteja, ratkaista Monnin eteläisen pääkadun linjaus ja yritysalueen sisäiset katuyhteydet päätielle.

Suunnittelualueen rajaus