Järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt

Hei järjestön, yhdistyksen tai yhteisön edustaja – ilmoita ryhmätoiminnasta, tapahtumista, koulutuksista tai vapaaehtoistehtävistä lahella.fi -palvelun kautta! Sivuston kautta on hyvä mahdollisuus saada vahvempaa näkyvyyttä niin asukkaiden kuin viranomaistenkin suuntaan. Yhdistysten kesken sivusto toimii myös verkostoitumisen alustana, minkä lisäksi sivustolta löytyy myös laajasti tietomateriaalia tukemaan yhdistysten toimintaa.

Asukkaille palvelu tarjoaa helpon tavan löytää tietoa toiminnasta, jota eri järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt alueellisesti tarjoavat. Yhden sivuston alle koottu tieto on helppo löytää ja lähteä mukaan toimintaan palvelun kautta. Hakuominaisuuksilla voi hakea toimintaa alueen tai aiheen perusteella, joten palvelu toimii myös paikallistoiminnan löytämiseen.

Hausjärveläisiin yhdistyksiin voit tutustua Meidänhäme.fi-palvelun kautta. Meidänhäme.fi-palvelun taustalla toimiva Lähellä.fi verkosto rakentaa uutta valtakunnallista Lähellä.fi-verkkopalvelua.