Kuntalaisaloite

Kuntalain 23 §:n mukaan kuntalaisilla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Aloitteesta tulee ilmetä, mihin kunnan toimintaan kuuluvaan asiaan aloitteella halutaan vaikuttaa. Aloitteella ei tarkoiteta kyselyjä eikä henkilökohtaisia hakemuksia tai anomuksia.

Kuntalaisaloitteen voi tehdä Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa tai sen voi lähettää Hausjärven kuntaan postitse osoitetiedoin:

Hausjärven kunnanvirasto
Keskustie 2-4
12100 Oitti