Hallitus

Kunnanhallitukseen valitaan 9 jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Valinnan suorittaa kunnanvaltuusto toimikaudekseen tai kahden vuoden toimikaudeksi.

Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan toimintaa ja vastata kunnan hallinnosta siten, kuin siitä säädetään kuntalaissa, erityislaeissa ja Hausjärven kunnan hallintosäännössä. Lisäksi kunnanhallitus huolehtii kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden puitteissa kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja käyttää puhevaltaa kunnan puolesta.

Kunnanhallituksessa esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Kunnanhallituksen puheenjohtajisto:
Puheenjohtaja – Lokinperä Pekka
1. varapuheenjohtaja – Määttä Petri
2. varapuheenjohtaja – Nuora Timo

Kunnanhallituksen muut jäsenet:
Hietanen Satu
Jämsén Sanna
Masalin Kari
Piipponen Irene
Stråhle Jarkko
Toivonen Sisko

Kunnanhallituksen jäsenien sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi

Lisätietoja kunnanhallituksen toiminnasta antaa tarvittaessa hallintosuunnittelija.

Essi Linnalaakso

Hallintosuunnittelija