Hallitus

Kunnanhallitukseen valitaan 9 jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Valinnan suorittaa kunnanvaltuusto toimikaudekseen tai kahden vuoden toimikaudeksi.

Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan toimintaa ja vastata kunnan hallinnosta siten, kuin siitä säädetään kuntalaissa, erityislaeissa ja Hausjärven kunnan hallintosäännössä. Lisäksi kunnanhallitus huolehtii kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden puitteissa kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja käyttää puhevaltaa kunnan puolesta.

Kunnanhallituksessa esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Kunnanhallituksen puheenjohtajisto 1.6.2023 alkaen:
Puheenjohtaja – Arovuori Kyösti
1. varapuheenjohtaja – Jämsén Sanna
2. varapuheenjohtaja – Lokinperä Pekka

Kunnanhallituksen muut jäsenet 1.6.2023 alkaen:
Masalin Kari
Nuora Timo
Piipponen Irene
Salminen Kari
Toivonen Sisko
Tuovila Hanna

Kunnanhallituksen jäsenien sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi

Lisätietoja kunnanhallituksen toiminnasta antaa tarvittaessa hallintosuunnittelija.