Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Hausjärven kunnassa ilmoitusvelvollisia ovat:

  • kunnanhallituksen jäsenet
  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät
  • lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • kunnanjohtaja
  • maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavat toimielimen jäsenet

Lisätietoa sidonnaisuuksien ilmoittamisesta Kuntaliiton verkkosivuilla.