Asemakaavamuutoksia vireille Oitissa ja Ryttylässä

5.10.2022 Kaavoitus

Hausjärven kunta kuuluttaa – asemakaavamuutoksia vireille

Pajatien eteläpään asemakaavamuutos

Hausjärven kunnanhallitus on 19.4.2022 § 70 tehnyt päätöksen asemakaavan muutoksen laadinnasta Ryttylässä. Asemakaavamuutos koskee korttelin 38 maatalousaluetta Punkanjoen varressa, kiinteistöjä Kulmala RN:o 1:1351, Niittylä RN:o 1:602 ja Ainola RN:o 1:603. Tavoitteena on uusien rakennuspaikkojen saaminen Ryttylän koulun läheisyyteen, jatkaa Punkanjoen varteen osoitettua ulkoilureittiä ja muuttaa yksityistie katualueeksi.

 

Eteläkaaren pohjoispään asemakaavamuutos

Hausjärven kunnanhallitus on 19.4.2022 § 71 tehnyt päätöksen asemakaavan muutoksen laadinnasta Ryttylässä. Asemakaavamuutos koskee korttelia 289, määräaloja kiinteistöstä Muinola RN:o 1:11 ja Kaurala RN:o 1:12. Tavoitteena on osoittaa tontille pientalorakentamista.

 

Kantatie 54 varren yritysalueen asemakaavan muutos ja laajennus

Hausjärven kunnanhallitus on 23.8.2022 § 122 tehnyt päätöksen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen laadinnasta Oitissa. Asemakaavamuutos koskee Oitin kylän kiinteistöjä RN:o 8:358, RN:o 8:412, RN:o 8:413, RN:o 7:118 ja RN:o 7:119 sekä Torholan kylän kiinteistöjä RN:o 1:75 ja RN:o 3:423. Kaavan laajennus koskee kiinteistöä Oitin pysäköintialue RN:o 896-6-3 ja uuden liittymän vaatimaa aluetta. Tavoitteena on vastata yritysten tarpeisiin mm. rakennusoikeuden määrän osalta, sekä osoittaa uusi liittymä kantatie 54:lle ja tarvittavat katujärjestelyt.

Kantatie 54 varren yritysalueen asemakaavoitusta koskien on MRL 63 §:n mukaisesti laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka asetetaan nähtäville 5.10.2022 alkaen ja pidetään nähtävillä koko kaavoitustyön ajan. OAS pidetään virallisesti nähtävillä 30 päivän ajan Hausjärven kunnanvirastossa. Lisäksi aineistoa on nähtävillä Oitin kirjastossa sekä kunnan Internetsivuilla. Kirjalliset mielipiteet tulee osoittaa Hausjärven kuntaan osoitteeseen Kaavoitus ja maankäyttö, Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

 

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Pekka Määttänen p. 019 758 6510, etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi

 

5.10.2022

Hausjärven kunnanhallitus