Päätöksiä kaava-asioissa/Puujoen puutarhakylän ranta-asemakaava

3.5.2023 Kaavoitus

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA
PÄÄTÖKSIÄ KAAVA-ASIOISSA

Hausjärven kunnanvaltuusto on 24.4.2023 § 87 hyväksynyt Puujoen puutarhakylän ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen ehdotuksen. Ranta-asemakaavalla jätettiin voimaan yksi lomarakennuspaikka Puujoen rantaan sekä siihen liittyvä maa- ja metsätalousalue.

3.5.2023
HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS