Päätöksiä kaava-asioissa

14.6.2023 Kaavoitus osayleiskaava

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA
PÄÄTÖKSIÄ KAAVA-ASIOISSA

Hausjärven kunnanvaltuusto on 5.6.2023 § 93 hyväksynyt Hausjärven kunnan oikeusvaikutteisena laaditun, osia kylistä Hausjärvi, Hikiä, Karhi, Kuru, Erkylä sekä Selänoja koskevan Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaavan.

14.6.2023
HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS