Kuulutus: Vanhojen kaavoitushankkeiden lopettaminen / kaavoitussuunnitelma 2022-2024 ja kaavoituskatsaus 2021

2.2.2022 Kaavoitus

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA
VANHOJEN KAAVOITUSHANKKEIDEN LOPETTAMINEN

Hausjärven kunnanhallitus on 1.2.2022 § 1 päättänyt lopettaa seuraavat vanhat kaavahankkeet:

Ryttylä, Keskustan ja Ohikulkutien välisen osa-alueen asemakaavamuutos
Hikiä, kortteleiden 16,19 ja 20 asemakaavamuutos
Hikiä, Asemantien länsipuolen asemakaavamuutos
Oitti, laajempi Keskustien länsipuolen asemakaavamuutos

KAAVOITUSSUUNNITELMA 2022 – 2024 JA KAAVOITUSKATSAUS 2021

Hausjärven kunnan kaavoitussuunnitelma vuosille 2022 – 2024 ja kaavoituskatsaus 2021 on valmistunut ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.2.2022 § 1. Kaavoitussuunnitelma ja -katsaus on nähtävillä kunnanvirastolla sekä lisäksi kunnan Internet-sivuilla, Oitin kirjastossa ja Monnin koululla.

Lisätietoja antaa kaavoittaja Tuula Vuorinen, p. 019 758 6560 tai etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi.

2.3.2022
HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS