Asiakirjojen julkisuus

Julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntö säätelevät kuntien toiminnan avoimuutta. Kaikkia asiakirjoja ja niiden käsittelyä säätelee julkisuuslaki, kun taas henkilötietojen ja –rekistereiden käsittelystä säädellään EU:n tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa.

Perustuslaissa on turvattu julkisuusperiaate, jota julkisuuslaki osaltaan toteuttaa. Julkisuusperiaatteen mukaisesti viranomaisen asiakirjat ovat niiden valmistuttua julkisia. Erikseen on säädetty niistä asiakirjoista, jotka ovat lain nojalla salassa pidettäviä.

Julkisista asiakirjoista on jokaisella oikeus saada tietoa perustuen julkisuusperiaatteeseen. Ilman lupaa tai valtuutusta, ei sivullisella ole oikeutta saada tietoja salaisista asiakirjoista.