Kunnan organisaatio

Hausjärven kunnan korkeinta päätäntävaltaa edustaa joka neljäs vuosi vaaleilla valittava kunnanvaltuusto. Kunnanvaltuuston alaisuudessa toimivat keskusvaalilautakunta sekä tarkastuslautakunta. Kunnanvaltuusto valitsee lisäksi jäsenet muihin päättäviin toimielimiin, joista kunnanhallituksella on keskeisin asema. Kunnanhallituksen rinnalla toimii henkilöstöjaosto.

Kunnanvirastoa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja. Kunnanjohtaja vastaa kuntapalveluiden toimialajohtajien kanssa kunnan toiminnasta. Kuntapalvelut ovat järjestetty palvelualueittain ja niihin kuuluvat sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta.