Sääntökokoelma

Kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline on hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §. Ohessa liitteenä Hausjärven kunnan voimassa oleva hallintosääntö.