Osallistuva budjetointi 2023

Hausjärven kunnalla on tänä vuonna varattuna määrärahaa 40 000 euroa osallistuvaan budjetointiin.

Osallistuva budjetointi on tarkoitettu kunnan yhteisöille hankkeisiin, joilla parannetaan kaikille kunnan asukkaille kuuluvia avoimia palveluita. Rahoitus on ensisijaisesti tarkoitettu materiaaleihin tai muihin hankintoihin. Lähtökohtaisesti työpalkkoihin rahoitusta ei myönnetä. Hankinnat voi myös kunta toteuttaa, eikä siinä tapauksessa hankkeeseen osallistuvalta taholta vaadita kirjanpitoa tai tilinpäätöstä.

Tekninen lautakunta käy kaikki hanke-esitykset läpi ja pyrkii päättämään hankkeiden rahoituksesta poikkeuksellisesti tänä vuonna huhtikuun aikana. Mikäli määrärahaa jää käyttämättä, käsitellään hanke-esityksiä myöhemmin vuoden aikana, eli hankehaku voi olla siten jatkuvasti käynnissä.

Hanke-esityksiä arvioidaan seuraavin perustein:

-hankkeen vaikuttavuus

-hyötyjen ja kustannusten suhde

-käyttäjien määrä ja alueellinen laajuus

-alueellinen tasapuolisuus

 

Hanke-esitykset toimitetaan 31.3.2023 mennessä lomakkeella kirjeitse osoitteeseen:

Hausjärven kunta
Tekninen / osallistuva budjetointi
Keskustie 2-4
12100 Oitti