Osallistuva budjetointi 2024

Osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti tu­lok­set 2024

Tekninen lautakunta on hyväksynyt osallistuvan budjetoinnin periaatteet 16.1.2024 7 §.
Vuosittain lautakunta päättää talousarvion mukaisesti avustuksista. Vuoden 2024 avustussumma on 40 000 euroa.
Hakemuksia on saapunut 20 kappaletta, ja hankkeiden yhteissumma on 112 257 euroa.

 

 • Mommilan kirkonrannan uimarannan kunnostuksen viimeistely 2 900€
 • Katukarkelot / tanssitapahtuma, Ryttylä 1 000€
 • Ryttylän kyläkirjaston uudet kirjat 1 000€
 • Ryttylän Eläkkeensaajat Ry:n 45v-juhla, avoimet ovet  500€
 • Hausjärven Maalaishenkiset Markkinat, Oitti 1 000€
 • Hikiän Kyläpäivätapahtuman aktiviteetti lapsille 500€
 • Haminankylän Kotipirtin valmiuskeskuksen puuttuvat varusteet 1 000€
 • Ykslammen rannan portaiden uusiminen ja pukukoppi, Ryttylä 7 500€
 • Esiintyjä lapsille vapputapahtumaan, Oitti 500€
 • Oitin Kirsikkapuistoon taimia ja kylttejä QR-koodeilla 1 000€
 • Nuku yö ulkona-tapahtuma, Mommilanranta 31.8.2024 550€
 • Graffitipaja, Ryttylä 1 000€
 • Monnin ulkosalilaitteet 20 000€
 • Ykslammen pulkkamäen laavun kunnostus, Ryttylä 850€

Osallistuvan budjetoinnin aikataulu ja ehdot

Hausjärven kunnalla on tänä vuonna varattuna määrärahaa 40 000 euroa osallistuvaan budjetointiin.

Osallistuva budjetointi on tarkoitettu kunnan yhteisöille ja asukkaille hankkeisiin, joilla parannetaan kaikille kunnan asukkaille kuuluvia avoimia palveluita. Hanke voi olla myös kertaluontoinen avustuskohde esim. tapahtuma. Hakija voi olla seura, yhdistys, kaveriporukka tai jopa yritys, kunhan hanke tarjoaa kaikille kuntalaisille avointa palvelua ilman velvoitteita.

Rahoitus on ensisijaisesti tarkoitettu materiaaleihin tai muihin hankintoihin esim. ulkopuolisiin palveluihin. Työpalkkoihin rahoitusta ei myönnetä. Hankinnat voi toteuttaa myös kunta, eikä siinä tapauksessa hankkeeseen osallistuvalta taholta vaadita kirjanpitoa tai tilinpäätöstä.

Hanke-esitysten vaikuttavuutta arvioidaan seuraavin perustein:

 • arvioitu käyttäjien/osallistujien määrä
 • alueellinen vaikuttavuus
 • ylläpito ja sen toteuttaminen
 • tarvittavat peruskorjaukset ja niiden kustannukset seuraavien 20 vuoden aikana
 • hyötyjen ja kustannusten suhde

Hyväksyttävien hanke-esitysten ehtoja ovat:

 • palvelu tai tapahtuma on avoin ja maksuton kaikille kuntalaisille
 • hakija vastaa hankkeen läpiviennistä
 • rakenteet tehdään kunnan/seurakunnan/valtion omistamalle maa-alueelle tai muulle
 • yksityiselle maa-alueelle, missä on alueen yleiseen käyttöön oleva sopimusmerkintä

 

Hanke-esitykset toimitetaan 31.3.2024 mennessä kirjeitse osoitteeseen:

Hausjärven kunta
Tekninen / osallistuva budjetointi
Keskustie 2-4
12100 Oitti

 

Tekninen lautakunta käy kaikki hanke-esitykset läpi ja pyrkii päättämään hankkeiden rahoituksesta huhtikuun aikana. Edellä esitettyjen arviointiperusteiden lisäksi otetaan huomioon alueellinen tasapuolisuus.

Niina Tuominen

Osastosihteeri, tekniset palvelut

Keskustie 2-4, 12100 Oitti