Varautuminen

Toimintaa, jolla varmistetaan kunnan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa tilanteissa, kutsutaan varautumiseksi. Siihen kuuluvia toimenpiteitä ovat muun muassa valmiussuunnittelu, toimintavalmiuden ylläpitäminen sekä henkilökunnan koulutus ja harjoitukset.

Hausjärven kunnan varautumisen yhteyshenkilönä toimii aluemestari.

Jukka Heikkilä

Aluemestari

Keskustie 2-4, 12100 Oitti