Varhaiskasvatukseen hakeminen

Tee hakemus heti, kun:

 • haet koulutukseen tai opiskelemaan,
 • ilmoittaudut työvoimatoimiston asiakkaaksi
 • teet työpaikkahakemuksen
 • olet palaamassa töihin esimerkiksi perhevapaan jälkeen.

Edellä mainitut eivät ole äkillisiä hoidontarpeita, vaan ennakoituja ja suunniteltuja. Mikäli hoidon tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja varhaiskasvatuspaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai äkillisestä opiskelupaikan saamisesta, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin varhaiskasvatuksen tarve alkaa.

Yksityisiin päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon haetaan ottamalla yhteyttä suoraan palveluntuottajaan.

 • Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisesti eDaisy-asioinnissa ja lapsella pitää olla suomalainen henkilötunnus. Hakemuksen voi täyttää myös päivähoitopaikoissa.

  Palveluun kirjaudutaan lapsen huoltajan verkkopankkitunnuksilla. Jokaisesta lapsesta tehdään oma hakemus.

  Hakemuksen voi aina peruuttaa, mikäli paikkaa ei tarvitsekaan. Sähköiseen hakemukseen ei voi itse tehdä muutoksia. Muutokset ja peruutukset tehdään olemalla yhteydessä neuvontapuhelimeen 019 758 6507 tai aija.jokinen@hausjarvi.fi.

  Varhaiskasvatukseen voi hakea ympäri vuoden. Kunnalliseen varhaiskasvatukseen on toimitettava sähköinen hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Hakemus on voimassa yhden vuoden saapumispäivästä lukien. Jos varhaiskasvatuspaikkaa tarvitaan elokuun alusta, tulee hakemus olla jätettynä maaliskuun loppuun mennessä ja perheet saavat tiedon juhannukseen mennessä.

  Kunta vastaanottaa hakemuksen ja ottaa huoltajaan tarvittaessa yhteyttä hakemustietojen tarkentamiseksi ja sopivan hoitopaikan löytämiseksi. Sopivat vapaat varhaiskasvatuspaikat kartoitetaan ja varhaiskasvatuspäällikkö tekee päätöksen varhaiskasvatuspaikasta yhteistyössä päiväkodinjohtajan kanssa. Paikkatoiveet pystytään parhaiten täyttämään, jos hoidon alkaminen sijoittuu uuden toimintakauden alkupuolelle. Huoltajat saavat sähköisen varhaiskasvatuspäätöksen eDaisy -asiointiin.

  Huoltajat ottavat yhteyttä tulevaan hoitopaikkaan ja sovitaan hoidon aloittamisesta sekä hoitopaikkaan tutustumisesta.

 • Kun lapsella on jo varhaiskasvatuspaikka ja lapsi halutaan vaihtaa toiseen yksikköön, tulee lapselle tehdä muutosilmoitus (toive hoitopaikan vaihdosta) eDaisy -asioinnissa. Muutospäätös voidaan tehdä, jos toisessa yksikössä on vapaa paikka, varhaiskasvatuksen kokonaistilanne huomioiden. Pääsääntöisesti vaihdot toteutetaan elokuussa toimintakauden alussa ja muutosilmoitus on tehtävä helmikuun aikana.

 • Vuorohoidolla tarkoitetaan muulloin kuin arkipäivinä klo 6-18 välillä tarvittavaa hoitoa.

  (Päivä päiväkodit ovat auki normaalisti 6.30-17 ja venyttävät aukiolon klo 6-18, jos ennalta ilmoitetusti ja ajoissa on huoltajien toimesta esitetty tarve, jatkettuun aukioloon.)

  Varhaiskasvatuslain (540/2018§13) mukaan vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki-ja juhlapyhinä vuorohoitopäiväkodissa. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin ja opiskelun vuoksi.

  Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Vuorohoidon tarve arvioidaan perheen tilanteen mukaisesti.

  Vuorohoidossa lasten hoitoajat perustuvat huoltajien työvuoroihin. Lapsen hoitoaika on siis huoltajan/huoltajien työaika + työmatkat. Huoltajien on lapsen hoitosuhteen alkaessa toimitettava selvitys vuorohoidon tarpeesta (työvuorolistat, työnantajan todistus työajasta tai yrittäjiltä muu selitys työajasta). Huoltajien on myös muulloin hoitosuhteen aikana pyydettäessä toimitettava edellä mainitut tositteet.

  Vuorohoitoa myönnetään vain lapselle, jonka molemmat huoltajat ovat yhtäaikaisesti poissa kotoa päätoimisen työn tai opiskelun vuoksi. Lisäksi lapsi voi olla vuorohoidossa huoltajien yövuoron jälkeen tarvitseman lepoajan (8 – 9h työvuoron päättymisen jälkeen). Huoltajien loma- ja vapaapäivät ovat myös lapsen edun mukaisesti lapsen vapaapäiviä eivätkä ne oikeuta vuorohoitoon.

  Vuorohoidossa olevalla lapselle suositellaan järjestettävän keskimäärin 8 vapaapäivää kuukaudessa.

  Huoltajan harrastustoiminta tai sen ohjaaminen ei oikeuta vuorohoitoon. Vuorohoidon päätyttyä, lapsen varhaiskasvatusryhmä voi muuttua.

  Lapsen hoidon tarve tulee ilmoittaa viimeistään 11 pv ennen hoidontarvejakson alkua. Kahdeksi viikoksi kerrallaan, torstaihin klo 12.00 mennessä Daisy hoitovarausjärjestelmässä. Hoitovuorojen ilmoitusten aikataulutus perustuu henkilöstöä koskevaan työaikalakiin.

  Hoitoaikavarauksiin edellä mainitun ajankohdan jälkeen tulleita muutoksia voidaan ottaa vastaan vain, jos kyseiseen aikaan on varattu työntekijä/työntekijöitä ja ryhmässä on tilaa huomioiden: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018 § 1 mukainen lasten ja henkilöstön suhdeluku.

  Varattujen hoitoaikojen peruutukset (lapsen sairastuminen tai muu poissaolo) tulee ilmoittaa viipymättä.

  Hausjärven varhaiskasvatuksessa vuorohoitoa tarjotaan Kirkonkylän päiväkodissa ympärivuorokautisesti maanantaista sunnuntaihin huoltajien työvuorotarpeiden mukaisesti.

  Vuorotarpeiden puuttuessa päiväkoti on auki arkisin 6.30-17.00.

  Päiväkoti on suljettuna pääsiäisenä, juhannuksena ja jouluna.

Mikäli huoltaja kieltäytyy myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta, tulee huoltajan tehdä uusi hakemus. Tällöin noudatetaan yllä mainittua neljän kuukauden käsittelyaikaa uutta paikkaa järjestettäessä.

Tuula Tamminen

Varhaiskasvatuspäällikkö

Keskustie 2-4, 12100 Oitti