Osayleiskaavan ehdotus nähtäville

11.1.2023 Kaavoitus osayleiskaava

Hausjärven kunnan Hikiän ja Kirkonkylän alueille on valmistunut osayleiskaavan ehdotus. Osayleiskaava koskee osia kylistä Hausjärvi, Hikiä, Karhi, Kuru, Erkylä ja Selänoja. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen tavoitteena on ohjata alueen maankäyttöä tavoitevuoteen 2040 saakka.

Kunnanhallitus on hyväksynyt 13.12.2022 § 184 vastineet valmisteluvaiheen 2 palautteesta ja päättänyt asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. Kaava-asiakirjat ovat MRL 65 § ja MRA 19 § mukaisesti julkisesti nähtävillä 11.1.-10.2.2023 välisen ajan Hausjärven kunnanvirastossa, osoitteessa Keskuskatu 2-4, Oitti. Lisäksi aineistoa on nähtävillä Oitin kirjastossa sekä kunnan kotisivuilla Hausjarvi.fi > Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Yleiskaavat > Vireillä olevat yleiskaavat > Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaava.

Ehdotusta koskevat muistutukset tulee osoittaa kirjallisesti nähtävillä olon aikana Hausjärven kuntaan osoitteeseen Kaavoitus ja maankäyttö, Keskustie 2-4, 12100 Oitti tai sähköpostilla kaavoitus@hausjarvi.fi

Lisätiedot; kaavoittaja Pekka Säteri, p. 019 758 6560 ja kaavan laatija Tengbom Oy Enni Wiljanen, p. 040 563 4414

11.1.2023
HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS